ZBT là gì? Nghĩa của từ zbt

ZBT là gì?

ZBT“Zero-Balance Transfer” trong tiếng Anh.

ZBT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZBT“Zero-Balance Transfer”.

Zero-Balance Transfer: Kết chuyển số dư.
kế toán.

Giải thích ý nghĩa của ZBT

ZBT có nghĩa “Zero-Balance Transfer”, dịch sang tiếng Việt là “Kết chuyển số dư”.