ZC là gì? Nghĩa của từ zc

ZC là gì?

ZC“Zettacoulomb” trong tiếng Anh.

ZC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZC“Zettacoulomb”.

Zettacoulomb: Zettacoulomb.

Một số kiểu ZC viết tắt khác:

Zeptocoulomb: Zeptocoulomb.
zC.

Giải thích ý nghĩa của ZC

ZC có nghĩa “Zettacoulomb”, dịch sang tiếng Việt là “Zettacoulomb”.