ZCU là gì? Nghĩa của từ zcu

ZCU là gì?

ZCU“Zimbabwe Cricket Union” trong tiếng Anh.

ZCU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZCU“Zimbabwe Cricket Union”.

Zimbabwe Cricket Union: Zimbabwe Cricket Union.

Giải thích ý nghĩa của ZCU

ZCU có nghĩa “Zimbabwe Cricket Union”, dịch sang tiếng Việt là “Zimbabwe Cricket Union”.