ZDC là gì? Nghĩa của từ zdc

ZDC là gì?

ZDC“Zambia Democratic Congress” trong tiếng Anh.

ZDC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZDC“Zambia Democratic Congress”.

Zambia Democratic Congress: Đại hội Dân chủ Zambia.

Một số kiểu ZDC viết tắt khác:

Washington Air Route Traffic Control Center: Trung tâm Kiểm soát Giao thông Đường hàng không Washington.

Zona De Combate: Khu vực chiến đấu.

Giải thích ý nghĩa của ZDC

ZDC có nghĩa “Zambia Democratic Congress”, dịch sang tiếng Việt là “Đại hội Dân chủ Zambia”.