ZDN là gì? Nghĩa của từ zdn

ZDN là gì?

ZDN“Zambia Daily Nation” trong tiếng Anh.

ZDN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZDN“Zambia Daily Nation”.

Zambia Daily Nation: Quốc gia hàng ngày Zambia.

Một số kiểu ZDN viết tắt khác:

Zamboanga del Norte.

Zentrale Datenbank Nachlässe.

Giải thích ý nghĩa của ZDN

ZDN có nghĩa “Zambia Daily Nation”, dịch sang tiếng Việt là “Quốc gia hàng ngày Zambia”.