ZF là gì? Nghĩa của từ zf

ZF là gì?

ZF“Zettafarad” trong tiếng Anh.

ZF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZF“Zettafarad”.

Zettafarad: Zettafarad.

Một số kiểu ZF viết tắt khác:

Zeptofarad: Zeptofarad.
zF.

Giải thích ý nghĩa của ZF

ZF có nghĩa “Zettafarad”, dịch sang tiếng Việt là “Zettafarad”.