ZG là gì? Nghĩa của từ zg

ZG là gì?

ZG“Zettagram” trong tiếng Anh.

ZG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZG“Zettagram”.

Zettagram: Zettagram.
Zg.

Một số kiểu ZG viết tắt khác:

Zeptogram: Zeptogram.
zg.

Giải thích ý nghĩa của ZG

ZG có nghĩa “Zettagram”, dịch sang tiếng Việt là “Zettagram”.