ZHA là gì? Nghĩa của từ zha

ZHA là gì?

ZHA“Zhuang languages” trong tiếng Anh.

ZHA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZHA“Zhuang languages”.

Zhuang languages: Ngôn ngữ Choang.
mã ISO 639-2: zha.

Giải thích ý nghĩa của ZHA

ZHA có nghĩa “Zhuang languages”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Choang”.