ZHC là gì? Nghĩa của từ zhc

ZHC là gì?

ZHC“Zero Hours Contract” trong tiếng Anh.

ZHC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZHC“Zero Hours Contract”.

Zero Hours Contract: Hợp đồng 0 giờ.

Một số kiểu ZHC viết tắt khác:

Zajdela Hepatoma Cells: Tế bào ung thư gan Zajdela.

Giải thích ý nghĩa của ZHC

ZHC có nghĩa “Zero Hours Contract”, dịch sang tiếng Việt là “Hợp đồng 0 giờ”.