ZHO là gì? Nghĩa của từ zho

ZHO là gì?

ZHO“Chinese language” trong tiếng Anh.

ZHO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZHO“Chinese language”.

Chinese language: Ngôn ngữ Trung Quốc.
mã ISO 639-2: zho.

Giải thích ý nghĩa của ZHO

ZHO có nghĩa “Chinese language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Trung Quốc”.