ZI là gì? Nghĩa của từ zi

ZI là gì?

ZI“Zimbabwe” trong tiếng Anh.

ZI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZI“Zimbabwe”.

Zimbabwe: Zimbabwe.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Một số kiểu ZI viết tắt khác:

Zebi: Zebi.
Zi.

Giải thích ý nghĩa của ZI

ZI có nghĩa “Zimbabwe”, dịch sang tiếng Việt là “Zimbabwe”.