ZIF là gì? Nghĩa của từ zif

ZIF là gì?

ZIF“Zero Insertion Force” trong tiếng Anh.

ZIF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZIF“Zero Insertion Force”.

Zero Insertion Force: Lực chèn bằng không.

Giải thích ý nghĩa của ZIF

ZIF có nghĩa “Zero Insertion Force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực chèn bằng không”.