ZJ là gì? Nghĩa của từ zj

ZJ là gì?

ZJ“Zettajoule” trong tiếng Anh.

ZJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZJ“Zettajoule”.

Zettajoule: Zettajoule.

Một số kiểu ZJ viết tắt khác:

Zeptojoule: Zeptojoule.
zJ.

Giải thích ý nghĩa của ZJ

ZJ có nghĩa “Zettajoule”, dịch sang tiếng Việt là “Zettajoule”.