ZL là gì? Nghĩa của từ zl

ZL là gì?

ZL“Zettalitre” trong tiếng Anh.

ZL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZL“Zettalitre”.

Zettalitre: Zettalitre.

Một số kiểu ZL viết tắt khác:

Zeptolitre: Zeptolitre.
zL.

Giải thích ý nghĩa của ZL

ZL có nghĩa “Zettalitre”, dịch sang tiếng Việt là “Zettalitre”.