ZMB là gì? Nghĩa của từ zmb

ZMB là gì?

ZMB“Zambia” trong tiếng Anh.

ZMB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZMB“Zambia”.

Zambia: Zambia.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của ZMB

ZMB có nghĩa “Zambia”, dịch sang tiếng Việt là “Zambia”.