ZMK là gì? Nghĩa của từ zmk

ZMK là gì?

ZMK“Zambian kwacha” trong tiếng Anh.

ZMK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZMK“Zambian kwacha”.

Zambian kwacha: Zambian kwacha.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của ZMK

ZMK có nghĩa “Zambian kwacha”, dịch sang tiếng Việt là “Zambian kwacha”.