ZT là gì? Nghĩa của từ zt

ZT là gì?

ZT“Zettatesla” trong tiếng Anh.

ZT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZT“Zettatesla”.

Zettatesla: Zettatesla.

Một số kiểu ZT viết tắt khác:

Zeptotesla: Zeptotesla.
zT.

Giải thích ý nghĩa của ZT

ZT có nghĩa “Zettatesla”, dịch sang tiếng Việt là “Zettatesla”.