ZU là gì? Nghĩa của từ zu

ZU là gì?

ZU“Zulu language” trong tiếng Anh.

ZU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZU“Zulu language”.

Zulu language: Ngôn ngữ Zulu.
mã ISO 639-1: zu.

Giải thích ý nghĩa của ZU

ZU có nghĩa “Zulu language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Zulu”.