ZUI là gì? Nghĩa của từ zui

ZUI là gì?

ZUI“Zooming User Interface” trong tiếng Anh.

ZUI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZUI“Zooming User Interface”.

Zooming User Interface: Thu phóng giao diện người dùng.

Giải thích ý nghĩa của ZUI

ZUI có nghĩa “Zooming User Interface”, dịch sang tiếng Việt là “Thu phóng giao diện người dùng”.