ZV là gì? Nghĩa của từ zv

ZV là gì?

ZV“Zettavolt” trong tiếng Anh.

ZV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ZV“Zettavolt”.

Zettavolt: Zettavolt.

Một số kiểu ZV viết tắt khác:

Zeptovolt: Zeptovolt.
zV.

Giải thích ý nghĩa của ZV

ZV có nghĩa “Zettavolt”, dịch sang tiếng Việt là “Zettavolt”.