1MC là gì? Nghĩa của từ 1mc

1MC là gì?

1MC“1 Main Circuit” trong tiếng Anh.

1MC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 1MC“1 Main Circuit”.

1 Main Circuit: 1 mạch chính.

Giải thích ý nghĩa của 1MC

1MC có nghĩa “1 Main Circuit”, dịch sang tiếng Việt là “1 mạch chính”.