DVMS là gì? Nghĩa của từ dvms

DVMS là gì?

DVMS“Digital Video Management System” trong tiếng Anh.

DVMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DVMS“Digital Video Management System”.

Digital Video Management System: Hệ thống quản lý video kỹ thuật số.

Một số kiểu DVMS viết tắt khác:

Dundas Valley Montessori School: Trường Montessori Thung lũng Dundas.

Digital Video Monitoring System: Hệ thống giám sát video kỹ thuật số.

Giải thích ý nghĩa của DVMS

DVMS có nghĩa “Digital Video Management System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quản lý video kỹ thuật số”.