VYO là gì? Nghĩa của từ vyo

VYO là gì?

VYO“Voice Your Opinion” trong tiếng Anh.

VYO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng VYO“Voice Your Opinion”.

Voice Your Opinion: Nói lên ý kiến ​​của bạn.

Một số kiểu VYO viết tắt khác:

Vermont Youth Orchestra: Dàn nhạc trẻ Vermont.

Giải thích ý nghĩa của VYO

VYO có nghĩa “Voice Your Opinion”, dịch sang tiếng Việt là “Nói lên ý kiến ​​của bạn”.