2.5G là gì? Nghĩa của từ 2.5g

2.5G là gì?

2.5G“Second-and-a-half-generation mobile telephone system” trong tiếng Anh.

2.5G là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 2.5G“Second-and-a-half-generation mobile telephone system”.

Second-and-a-half-generation mobile telephone system: Hệ thống điện thoại di động thế hệ thứ hai rưỡi.

Giải thích ý nghĩa của 2.5G

2.5G có nghĩa “Second-and-a-half-generation mobile telephone system”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống điện thoại di động thế hệ thứ hai rưỡi”.