3GPP là gì? Nghĩa của từ 3gpp

3GPP là gì?

3GPP“Third Generation Partnership Project” trong tiếng Anh.

3GPP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 3GPP“Third Generation Partnership Project”.

Third Generation Partnership Project: Dự án hợp tác thế hệ thứ ba.

Một số kiểu 3GPP viết tắt khác:

3rd Generation Partnership Project: Dự án hợp tác thế hệ thứ 3.

Giải thích ý nghĩa của 3GPP

3GPP có nghĩa “Third Generation Partnership Project”, dịch sang tiếng Việt là “Dự án hợp tác thế hệ thứ ba”.