4EAE là gì? Nghĩa của từ 4eae

4EAE là gì?

4EAE“Forever And Ever” trong tiếng Anh.

4EAE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 4EAE“Forever And Ever”.

Forever And Ever: Mãi mãi và mãi mãi.
Kiểu viết dùng trong ngôn ngữ tin nhắn, nhấn mạnh đến việc "mãi mãi".

Giải thích ý nghĩa của 4EAE

4EAE có nghĩa “Forever And Ever”, dịch sang tiếng Việt là “Mãi mãi và mãi mãi”.

Nó được sử dụng để nói đến việc "mãi mãi" nhưng ở một cách nhấn mạnh hơn rất nhiều. 4EAE là từ viết rút gọn theo các chữ in hoa trong câu "ForEver And Ever".

Trong đó ta thấy For được thay bằng số 4, do khi phát âm chúng gần như na ná nhau.