4Q là gì? Nghĩa của từ 4q

4Q là gì?

4Q“Fourth Quarter” trong tiếng Anh.

4Q là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 4Q“Fourth Quarter”.

Fourth Quarter: Quý 4.
Một kiểu viết được sử dụng khi nói đến các quý trong năm.

Một số kiểu 4Q viết tắt khác:

F**k You.
Kiểu viết cách điệu của một cụm từ có phần hơi thô tục trong tiếng Anh.

Giải thích ý nghĩa của 4Q

4Q có nghĩa “Fourth Quarter”, dịch sang tiếng Việt là “Quý 4”.