88 là gì? Nghĩa của từ 88

88 là gì?

88“Bye Bye” trong tiếng Anh.

88 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 88“Bye Bye”.

Bye Bye: Tạm biệt.
Thật ra ý nghĩa con số này bắt nguồn từ tiếng Trung Quốc là 拜拜. Nó có cách đọc giống như "bai bai" hay "bye bye" (tạm biệt).

Một số kiểu 88 viết tắt khác:

Heil Hitler: Kiểu chào của Hitler.
Còn được gọi với tên "kiểu chào Đức quốc xã" hay "kiểu chào phát xít", và 88 chính là mã số để biểu thị cho hành động đó.

Giải thích ý nghĩa của 88

88 có nghĩa “Bye Bye”, dịch sang tiếng Việt là “Tạm biệt”.