AABN là gì? Nghĩa của từ aabn

AABN là gì?

AABN“African Aurora Business Network” trong tiếng Anh.

AABN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AABN“African Aurora Business Network”.

African Aurora Business Network: Mạng lưới kinh doanh Cực quang châu Phi.

Giải thích ý nghĩa của AABN

AABN có nghĩa “African Aurora Business Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưới kinh doanh Cực quang châu Phi”.