AAC là gì? Nghĩa của từ aac

AAC là gì?

AAC“American Athletic Conference” trong tiếng Anh.

AAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AAC“American Athletic Conference”.

American Athletic Conference: Hội nghị điền kinh Hoa Kỳ.

Một số kiểu AAC viết tắt khác:

Army Air Corps: Lục quân Không quân.
Quân đội Anh.

Giải thích ý nghĩa của AAC

AAC có nghĩa “American Athletic Conference”, dịch sang tiếng Việt là “Hội nghị điền kinh Hoa Kỳ”.