AAD là gì? Nghĩa của từ aad

AAD là gì?

AAD“Analogue-Analogue-Digital” trong tiếng Anh.

AAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AAD“Analogue-Analogue-Digital”.

Analogue-Analogue-Digital: Analogue-Analogue-Digital.
chất lượng CD.

Một số kiểu AAD viết tắt khác:

Australian Antarctic Division: Bộ phận Nam Cực của Úc.

Giải thích ý nghĩa của AAD

AAD có nghĩa “Analogue-Analogue-Digital”, dịch sang tiếng Việt là “Analogue-Analogue-Digital”.