AADC là gì? Nghĩa của từ aadc

AADC là gì?

AADC“Area Air Defense Commander” trong tiếng Anh.

AADC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AADC“Area Air Defense Commander”.

Area Air Defense Commander: Tư lệnh Phòng không Khu vực.

Một số kiểu AADC viết tắt khác:

Amino Acid Decarboxylase: Axit amin Decarboxylase.

Aromatic L-amino Acid Decarboxylase: Axit L-amin thơm Decarboxylase.

Australian Antarctic Data Centre: Trung tâm dữ liệu Nam Cực của Úc.

Giải thích ý nghĩa của AADC

AADC có nghĩa “Area Air Defense Commander”, dịch sang tiếng Việt là “Tư lệnh Phòng không Khu vực”.