AADT là gì? Nghĩa của từ aadt

AADT là gì?

AADT“Annual Average Daily Traffic” trong tiếng Anh.

AADT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AADT“Annual Average Daily Traffic”.

Annual Average Daily Traffic: Lưu lượng truy cập hàng ngày trung bình hàng năm.

Giải thích ý nghĩa của AADT

AADT có nghĩa “Annual Average Daily Traffic”, dịch sang tiếng Việt là “Lưu lượng truy cập hàng ngày trung bình hàng năm”.