AAFC là gì? Nghĩa của từ aafc

AAFC là gì?

AAFC“U.S. Army Air Corps Ferrying Command” trong tiếng Anh.

AAFC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AAFC“U.S. Army Air Corps Ferrying Command”.

U.S. Army Air Corps Ferrying Command: Bộ Tư lệnh Phà của Quân đội Không quân Hoa Kỳ.
1941-1942.

Một số kiểu AAFC viết tắt khác:

All-America Football Conference: Hội nghị bóng đá toàn Mỹ.
1946–1949.

Giải thích ý nghĩa của AAFC

AAFC có nghĩa “U.S. Army Air Corps Ferrying Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Tư lệnh Phà của Quân đội Không quân Hoa Kỳ”.