AANEAS là gì? Nghĩa của từ aaneas

AANEAS là gì?

AANEAS“Anglo-Australian Near-Earth Asteroid Survey” trong tiếng Anh.

AANEAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AANEAS“Anglo-Australian Near-Earth Asteroid Survey”.

Anglo-Australian Near-Earth Asteroid Survey: Khảo sát Tiểu hành tinh gần Trái đất Anh-Úc.

Giải thích ý nghĩa của AANEAS

AANEAS có nghĩa “Anglo-Australian Near-Earth Asteroid Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát Tiểu hành tinh gần Trái đất Anh-Úc”.