AAODL là gì? Nghĩa của từ aaodl

AAODL là gì?

AAODL“Atmospheric Aerosols and Optics Data Library” trong tiếng Anh.

AAODL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AAODL“Atmospheric Aerosols and Optics Data Library”.

Atmospheric Aerosols and Optics Data Library: Thư viện dữ liệu quang học và dung môi khí quyển.

Giải thích ý nghĩa của AAODL

AAODL có nghĩa “Atmospheric Aerosols and Optics Data Library”, dịch sang tiếng Việt là “Thư viện dữ liệu quang học và dung môi khí quyển”.