AAPC là gì? Nghĩa của từ aapc

AAPC là gì?

AAPC“Accounting and Auditing Policy Committee” trong tiếng Anh.

AAPC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AAPC“Accounting and Auditing Policy Committee”.

Accounting and Auditing Policy Committee: Ủy ban Chính sách Kế toán và Kiểm toán.

Giải thích ý nghĩa của AAPC

AAPC có nghĩa “Accounting and Auditing Policy Committee”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Chính sách Kế toán và Kiểm toán”.