AAT là gì? Nghĩa của từ aat

AAT là gì?

AAT“Australian Antarctic Territory” trong tiếng Anh.

AAT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AAT“Australian Antarctic Territory”.

Australian Antarctic Territory: Lãnh thổ Nam Cực của Úc.

Giải thích ý nghĩa của AAT

AAT có nghĩa “Australian Antarctic Territory”, dịch sang tiếng Việt là “Lãnh thổ Nam Cực của Úc”.