AAV là gì? Nghĩa của từ aav

AAV là gì?

AAV“Amphibious Assault Vehicle” trong tiếng Anh.

AAV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AAV“Amphibious Assault Vehicle”.

Amphibious Assault Vehicle: Xe tấn công đổ bộ.

Giải thích ý nghĩa của AAV

AAV có nghĩa “Amphibious Assault Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Xe tấn công đổ bộ”.