AAWC là gì? Nghĩa của từ aawc

AAWC là gì?

AAWC“Anti-Air Warfare Commander” trong tiếng Anh.

AAWC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AAWC“Anti-Air Warfare Commander”.

Anti-Air Warfare Commander: Chỉ huy tác chiến phòng không.

Giải thích ý nghĩa của AAWC

AAWC có nghĩa “Anti-Air Warfare Commander”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ huy tác chiến phòng không”.