AB là gì? Nghĩa của từ ab

AB là gì?

AB“Able Seaman” trong tiếng Anh.

AB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AB“Able Seaman”.

Able Seaman: Able Seaman.
cả cấp bậc và nghề nghiệp.

Một số kiểu AB viết tắt khác:

Alberta: Alberta.
ký hiệu bưu chính.

Abkhaz language: Ngôn ngữ Abkhaz.
mã ISO 639-1: ab.

Giải thích ý nghĩa của AB

AB có nghĩa “Able Seaman”, dịch sang tiếng Việt là “Able Seaman”.