ABA là gì? Nghĩa của từ aba

ABA là gì?

ABA“Adriatic Basketball Association” trong tiếng Anh.

ABA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABA“Adriatic Basketball Association”.

Adriatic Basketball Association: Hiệp hội bóng rổ Adriatic.

Một số kiểu ABA viết tắt khác:

American Bar Association: Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ.

American Basketball Association: Hiệp hội bóng rổ Hoa Kỳ.

American Beverage Association: Hiệp hội đồ uống Hoa Kỳ.

American Bicycle Association: Hiệp hội xe đạp Hoa Kỳ.

American Birding Association: Hiệp hội chim Mỹ.

Australian Broadcasting Authority: Cơ quan phát thanh truyền hình Úc.

Giải thích ý nghĩa của ABA

ABA có nghĩa “Adriatic Basketball Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội bóng rổ Adriatic”.