ABB là gì? Nghĩa của từ abb

ABB là gì?

ABB“ASEA Brown Boveri” trong tiếng Anh.

ABB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABB“ASEA Brown Boveri”.

ASEA Brown Boveri: ASEA Brown Boveri.
công ty đa quốc gia Thụy Sĩ-Thụy Điển.

Giải thích ý nghĩa của ABB

ABB có nghĩa “ASEA Brown Boveri”, dịch sang tiếng Việt là “ASEA Brown Boveri”.