ABET là gì? Nghĩa của từ abet

ABET là gì?

ABET“Accreditation Board for Engineering and Technology” trong tiếng Anh.

ABET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABET“Accreditation Board for Engineering and Technology”.

Accreditation Board for Engineering and Technology: Ban công nhận Kỹ thuật và Công nghệ.

Giải thích ý nghĩa của ABET

ABET có nghĩa “Accreditation Board for Engineering and Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Ban công nhận Kỹ thuật và Công nghệ”.