ABRSM là gì? Nghĩa của từ abrsm

ABRSM là gì?

ABRSM“Associated Board of the Royal Schools of Music” trong tiếng Anh.

ABRSM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABRSM“Associated Board of the Royal Schools of Music”.

Associated Board of the Royal Schools of Music: Hội đồng liên kết của Trường Âm nhạc Hoàng gia.

Giải thích ý nghĩa của ABRSM

ABRSM có nghĩa “Associated Board of the Royal Schools of Music”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng liên kết của Trường Âm nhạc Hoàng gia”.