ABS là gì? Nghĩa của từ abs

ABS là gì?

ABS“Acrylonitrile Butadiene Styrene” trong tiếng Anh.

ABS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABS“Acrylonitrile Butadiene Styrene”.

Acrylonitrile Butadiene Styrene: Acrylonitrile Butadiene Styrene.

Một số kiểu ABS viết tắt khác:

Anti-lock Braking System: Hệ thống chống bó cứng phanh.

Giải thích ý nghĩa của ABS

ABS có nghĩa “Acrylonitrile Butadiene Styrene”, dịch sang tiếng Việt là “Acrylonitrile Butadiene Styrene”.