ABW là gì? Nghĩa của từ abw

ABW là gì?

ABW“Aruba” trong tiếng Anh.

ABW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABW“Aruba”.

Aruba: Aruba.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của ABW

ABW có nghĩa “Aruba”, dịch sang tiếng Việt là “Aruba”.