ACA là gì? Nghĩa của từ aca

ACA là gì?

ACA“Affordable Care Act” trong tiếng Anh.

ACA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACA“Affordable Care Act”.

Affordable Care Act: Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng.

Một số kiểu ACA viết tắt khác:

Airspace Control Authority: Cơ quan Kiểm soát Vùng trời.

Airspace Co-ordination Area: Vùng điều phối Vùng trời.

A Current Affair: Mối quan hệ hiện tại.

Giải thích ý nghĩa của ACA

ACA có nghĩa “Affordable Care Act”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng”.