ACB là gì? Nghĩa của từ acb

ACB là gì?

ACB“Asociación de Clubes de Baloncesto” trong tiếng Anh.

ACB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACB“Asociación de Clubes de Baloncesto”.

Asociación de Clubes de Baloncesto: Asociación de Clubes de Baloncesto.
tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "Hiệp hội các câu lạc bộ bóng rổ".

Giải thích ý nghĩa của ACB

ACB có nghĩa “Asociación de Clubes de Baloncesto”, dịch sang tiếng Việt là “Asociación de Clubes de Baloncesto”.