ACCS là gì? Nghĩa của từ accs

ACCS là gì?

ACCS“Air Communications and Control Squadron” trong tiếng Anh.

ACCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACCS“Air Communications and Control Squadron”.

Air Communications and Control Squadron: Phi đội Liên lạc và Kiểm soát Hàng không.

Giải thích ý nghĩa của ACCS

ACCS có nghĩa “Air Communications and Control Squadron”, dịch sang tiếng Việt là “Phi đội Liên lạc và Kiểm soát Hàng không”.